WhatsApp Messenger

WhatsApp Messenger

Simple. Personal. Walang Panganib.
4.3 / 5

  • Varies with device
  • Android Varies with device
  • Everyone
  • 1,000,000,000+
WhatsApp from Facebook

Ang WhatsApp Messenger ay LIBRENG app na pang-mensahe na magagamit sa Android at iba pang smartphones. Gamit ng WhatsApp ang Internet koneksyon ng inyong phone (4G/3G/2G/EDGE o Wi-Fi) upang kayo ay makapagmensahe at makatawag sa mga kaibigan at kapamilya. Kaya lumipat ka na mula sa SMS at mag-WhatsApp na, para magpadala at tumanggap ng mga mensahe, tawag, litrato, video, dokumento, at mga Voice Message.

BAKIT WHATSAPP:

• WALANG BAYAD: Gamit ng WhatsApp ang Internet koneksyon ng inyong phone (4G/3G/2G/EDGE o Wi-Fi) upang kayo ay makapagmensahe at makatawag sa mga kaibigan at kapamilya, para hindi ka na magbayad pa kada mensahe o tawag.* Walang subscription fees ang WhatsApp.

• MULTIMEDIA: Magpadala at tumanggap ng mga litrato, video, dokumento, at mga Voice Message.

• LIBRENG TAWAG: Tawagan ang mga kaibigan at kapamilya kahit sila pa ay nasa ibayong bansa gamit ang WhatsApp Calling.* Gamit ng WhatsApp ang Internet koneksyon ng inyong phone imbes na voice minutes ng inyong cellphone plan. (Paunawa: Maaaring may bayarin. Kontakin ang inyong mobile provider para sa mga detalye. Hindi mo din matatawagan ang 911 o alin mang emergency number gamit ang WhatsApp).

• GROUP CHAT: Gamitin ang group chats para laging updated sa mga kaibigan at kapamilya.

• WHATSAPP WEB: Pwede ka ding magpadala o tumanggap ng mga mensahe mula sa iyong computer browser.

• WALANG INTERNASYUNAL NA BAYARIN: Walang dagdag na bayad kung magpapadala ng WhatsApp na mensahe kahit pa sa ibayong bansa. Makipag-chat sa mga kaibigan sa alin mang bahagi ng mundo at iwasan ang SMS charges.

• TALIKURAN NA ANG MGA USERNAME AT PINS: Bakit kailangan pang magtanda ng bagong username o pin? Tulad ng SMS, ang WhatsApp ay tumatakbo gamit ang inyong phone number. Ito din ay walang sablay na gagana sa address book ng inyong phone.

• PALAGING NAKA-LOG IN: Dahil parati kang naka-log in Sa WhatsApp, wala kang mami-miss na mensahe. Hindi na kailangan pang malito kung ikaw ba ay naka-log in o hindi.

• KUMONEKTA NANG MABILIS SA INYONG MGA CONTACTS: Ang inyong address book din ang gagamitin upang mabilis at madali kang makipag-ugnayan sa mga contacts na may WhatsApp. Hindi mo na kailangan pang magdagdag ng mga bagong usernames.

• OFFLINE NA MENSAHE: Kahit pa may na-miss na abiso o na-off mo ang inyong phone, ise-save ng WhatsApp ang inyong mga mensahe hanggang sa susunod mong gamitin ang app.

• HETO PA: Mag-share ng lokasyon, makipagpalitan ng contacts, mag-set ng wallpaper at mga tunog ng abiso, mag-email ng kasaysayan ng chat, mag-broadcast nang sabay-sabay sa madaming contacts, at marami pang iba!

*Maaaring may bayaring data charges. Kontakin ang inyong provider para sa mga detalye.

---------------------------------------------------------
Kami ay nagagalak na makipag-ugnayan sa inyo! Kung kayo ay may feedback, tanong o pag-aalala, i-email kami sa:

[email protected]

o sundan kami sa twitter:

http://twitter.com/WhatsApp
@WhatsApp
---------------------------------------------------------