NTTNow

NTTNow

nttnow là một ứng dụng xác minh đã được đưa vào sử dụng cho người dùng nttgame.
1.8 / 5

  • 1.6
  • Android 4.2+
  • Everyone
  • 50000
  • 50,000+
nttnow là một ứng dụng xác minh thứ cấp được đưa vào sử dụng cho người dùng cổng thông tin nttgame.
ngoài việc là một ứng dụng xác minh thứ cấp, nó còn là một nguồn cho các tin tức, sự kiện trực tuyến mới nhất của hiệp sĩ và nhiều hơn nữa.
trong tương lai, nó được lên kế hoạch để làm cho ứng dụng toàn diện hơn với các tính năng bổ sung.
hãy tiếp tục theo dõi!